Jump to content

andromed

Μέλη
 • Αριθμός μηνυμάτων

  21
 • Έγγραφη

 • Τελευταία επίσκεψη

Community Reputation

10 Good

About andromed

 • Βαθμίδα
  Member
 • Ημερομηνία γέννησης 27/08/1983
 1. θα προσπαθω λογο ορθογραφικων γραφω ετσι...
 2. mpravo na kati me noima kai paradigmatismo gia tin kathimerinotita pou zoume..:loco:
 3. eimai 84aris alla megalosa se geitonia kapos etsi itane ta pragmata..polles fores thelw na ta fero toumpa alla dustixos den gynete..respect se esas tous palaioterous:sHa_thumbgoodjob:
 4. Μαθετε πόση ώρα το Σύστημα σας λειτουργεί; Here's how you verify system uptime: Να πώς να επαληθεύσετε uptime: Click Start | Run and type cmd to open a command prompt. Κάντε κλικ στο κουμπί Start | Run και πληκτρολογήστε cmd για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών. At the prompt, type systeminfo Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε systeminfo Scroll down the list of information to the line that says System Up Time. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στον κατάλογο των πληροφοριών προς τη γραμμή που λέει Χρόνος συστήματος. This will tell you in days, hours, minutes and seconds how long the system has been up. Αυτό θα σας πει σε ημέρες, ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα πόσο χρονικό διάστημα το σύστημα λειτουργη. Note that this command only works in XP Pro, not in XP Home. Σημειώστε ότι αυτή η εντολή λειτουργεί μόνο σε XP Pro, Η πρώτη γραμμή θα σας πει την ημέρα και την ώρα που το σύστημα τέθηκε σε απευθείας σύνδεση-λειτουργια. πχ.σου πασαρει καπιος ενα pc για καινουγιο και τελικα δεν ειναι....πριτζ κοκο...:sEm_oops2::sEm_oops2:
 5. Μεταβείτε στο Windows Update ανώνυμα... Would you like to use the Windows Update feature without being forced to register with Microsoft? Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε το Windows Update χαρακτηριστικό, χωρίς να υποχρεώνονται να εγγράφονται με τη Microsoft; OK then, this is what you can do: Εντάξει τότε, αυτό είναι το τι μπορείτε να κάνετε: - Launch run Regedit. Έναρξη run 'Regedit. - Go down to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion. Πηγαίνετε στο HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion. - Look for a value named RegDone. Δείτε για μια τιμή που ονομάζεται RegDone. If it isn't there create a new value with that name. Αν δεν είναι εκεί δημιουργούν μια νέα τιμή με το όνομα αυτό. - Right click the new value and choose Modify. Κάντε δεξί κλικ στη νέα τιμή και να επιλέξει Modify. - Make the value 1. Κάντε την τιμή 1. - Close Regedit and Κλείστε το Regedit και Tέλος.. sry an einai ligo xyma ta ellinika me ta anglika apo google translate ta eftiaksa oste na bgazete akri.:sLo_grouphug3::sLo_grouphug3:
 6. πώς να προχωρήσουμε ταχύτερα xp Services You Can Disable Υπηρεσίες μπορείτε να απενεργοποιήσετε There are quite a few services you can disable from starting automatically. Υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εκκίνηση αυτόματα. This would be to speed up your boot time and free resources. Αυτό θα είναι να επιταχύνει το χρόνο εκκίνησης και ελεύθερη πόρων. They are only suggestions so I suggestion you read the description of each one when you run Services Αυτές είναι μόνο προτάσεις γι 'υπόδειξη να διαβάσετε την περιγραφή της κάθε μία κατά την εκτέλεση Υπηρεσίες and that you turn them off one at a time. και ότι η μετατροπή τους από ένα κάθε φορά. Some possibilities are: Ορισμένες δυνατότητες: Alerter Alerter Application Management Εφαρμογή Διαχείρισης Clipbook Clipbook Fast UserSwitching Fast UserSwitching Human Interface Devices Ανθρώπινα Interface Devices Indexing Service Indexing Service Messenger Messenger Net Logon Net Logon NetMeeting NetMeeting QOS RSVP QOS RSVP Remote Desktop Help Session Manager Remote Desktop Help Session Manager Remote Registry Απομακρυσμένου μητρώου Routing & Remote Access Routing & Remote Access SSDP Discovery Service SSDP Discovery Service Universal Plug and Play Device Host Universal Plug and Play Device Host Web Client Web Client -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------ Cleaning the Prefetch Directory Καθαρισμός του Prefetch Directory WindowsXP has a new feature called Prefetch. WindowsXP έχει μια νέα δυνατότητα που ονομάζεται Prefetch. This keeps a shortcut to recently used programs. Αυτό κρατά μια συντόμευση για να χρησιμοποιείται πρόσφατα προγράμματα. However it can fill up with old and obsolete programs. Ωστόσο, μπορούν να γεμίσουν με παλιά και απαρχαιωμένα προγράμματα. To clean this periodically go to: Για τον καθαρισμό περιοδικά αυτό πηγαίνετε στο: Star / Run / Prefetch Star / Run / Prefetch Press Ctrl-A to highlight all the shorcuts Πατήστε Ctrl-A για να τονίσει όλα τα shorcuts Delete them Διαγραφή τους -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------ Not Displaying Logon, Logoff, Startup and Shutdown Status Messages Δεν Εμφανίζονται Logon, Logoff, εκκίνησης και τερματισμού Status μηνύματα To turn these off: Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις off: Start Regedit Start Regedit Go to HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciessystem Πηγαίνετε στο HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciessystem If it is not already there, create a DWORD value named DisableStatusMessages Αν δεν είναι ήδη εκεί, να δημιουργήσει μια τιμή DWORD που ονομάζεται DisableStatusMessages Give it a value of 1 Δώστε την τιμή 1 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------ Clearing the Page File on Shutdown Εκκαθάριση αρχείου για την Σελίδα Shutdown Click on the Start button Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη Go to the Control Panel Πηγαίνετε στο Control Panel Administrative Tools Administrative Tools Local Security Policy Τοπική Πολιτική Ασφαλείας Local Policies Τοπικές Πολιτικές Click on Security Options Πατήστε Επιλογές για την ασφάλεια Right hand menu - right click on "Shutdown: Clear Virtual Memory Pagefile" Δεξί μενού χέρι - δεξί κλικ πάνω "Shutdown: Χωρίς κωδικοποίηση σελιδοποίησης εικονικής μνήμης" Select "Enable" Επιλέξτε "Ενεργοποίηση" Reboot Reboot For regedit users..... Για regedit χρήστες ..... If you want to clear the page file on each shutdown: Αν θέλετε να διαγράψετε το φάκελο για κάθε σελίδα shutdown: Start Regedit Start Regedit Go to HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementClearPageFileAtShutdown Πηγαίνετε στο HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementClearPageFileAtShutdown Set the value to 1 Ορίστε την τιμή σε 1 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------ No GUI Boot Δεν GUI Boot If you don't need to see the XP boot logo, Αν δεν χρειάζεστε για να δείτε το λογότυπο εκκίνησης XP, Run MSCONFIG Run MSCONFIG Click on the BOOT.INI tab Κάντε κλικ στην καρτέλα BOOT.INI Check the box for /NOGUIBOOT Επιλέξτε το πλαίσιο για την / NOGUIBOOT --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------- Speeding the Startup of Some CD Burner Programs Η επίσπευση της εκκίνησης των Ορισμένα CD Burner Προγράμματα If you use program other than the native WindowsXP CD Burner software, Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα εκτός από τη μητρική WindowsXP CD burner λογισμικό, you might be able to increase the speed that it loads. μπορεί να είστε σε θέση να αυξήσει την ταχύτητα που φορτώνει. Go to Control Panel / Administrative Tools / Services Πηγαίνετε στο Control Panel / Administrative Tools / Services Double-click on IMAPI CD-Burning COM Service Κάντε διπλό κλικ στο IMAPI CD-Burning COM Service For the Startup Type, select Disabled Για τον τύπο εκκίνησης, επιλέξτε άτομα με ειδικές ανάγκες Click on the OK button and then close the Services window Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε το παράθυρο Υπηρεσίες If you dont You should notice Εάν dont Μπορείτε να παρατηρήσετε -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------ Getting Rid of Unread Email Messages Η απαλλαγή από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που Unread To remove the Unread Email message by user's login names: Για να αφαιρέσετε το Unread Email μήνυμα σύνδεσης του χρήστη με τα ονόματα: Start Regedit Start Regedit For a single user: Go to HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUnreadMail Για ένα μεμονωμένο χρήστη: Πηγαίνετε στην HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUnreadMail For all users: Go to HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUnreadMail Για όλους τους χρήστες: Πηγαίνετε στην HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUnreadMail Create a DWORD key called MessageExpiryDays Δημιουργήστε ένα κλειδί DWORD που ονομάζεται MessageExpiryDays Give it a value of 0 Δώστε την τιμή 0 ------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------- ---------------------------- Decreasing Boot Time Μείωση Boot Time Microsoft has made available a program to analyze and decrease the time it takes to boot to WindowsXP Η Microsoft έχει διαθέσει ένα πρόγραμμα για την ανάλυση και την μείωση του χρόνου που χρειάζεται για την εκκίνηση σε WindowsXP The program is called BootVis Το πρόγραμμα ονομάζεται BootVis Uncompress the file. Αποσυμπιέσετε το αρχείο. Run BOOTVIS.EXE Εκτελέστε BootVis.exe For a starting point, run Trace / Next Boot + Driver Delays Για ένα σημείο εκκίνησης, εκτελέστε Trace / Next Boot + Driver Καθυστερήσεις This will reboot your computer and provide a benchmark Αυτό θα κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και να αποτελέσει σημείο αναφοράς After the reboot, BootVis will take a minute or two to show graphs of your system startup. Μετά την επανεκκίνηση, BootVis θα λάβει ένα λεπτό ή δύο για να δείτε γραφικές εκκίνηση του συστήματός σας. Note how much time it takes for your system to load (click on the red vertical line) Σημειώστε πόσο χρόνο χρειάζεται για να φορτώσει το σύστημά σας (κάντε κλικ πάνω στο κόκκινο κατακόρυφη γραμμή) Then run Trace / Optimize System Τότε τρέχει Trace / Βελτιστοποίηση Συστήματος Re-Run the Next Boot + Drive Delays Εκτελέστε ξανά το Next Boot Drive + Καθυστερήσεις Note how much the time has decreased Σημειώστε πόσο ο χρόνος έχει μειωθεί Mine went from approximately 33 to 25 seconds. Mine αυξήθηκε από περίπου 33 έως 25 δευτερόλεπτα. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------ Increasing Graphics Performance Η αύξηση της απόδοσης γραφικών By default, WindowsXP turns on a lot of shadows, fades, slides etc to menu items. Από προεπιλογή, WindowsXP ενεργοποιεί πολλές σκιές, fades, διαφάνειες κτλ με τα στοιχεία μενού. Most simply slow down their display. Οι περισσότεροι απλώς επιβραδύνουν τους απεικόνιση. To turn these off selectively: Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις off επιλεκτικά: Right click on the My Computer icon Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα My Computer Select Properties Επιλέξτε Ιδιότητες Click on the Advanced tab Κάντε κλικ στην καρτέλα Advanced Under Performance, click on the Settings button Βάσει απόδοσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις To turn them all of, select Adjust for best performance Για να μετατραπούν όλα, επιλέξτε Ρύθμιση για βέλτιστη απόδοση My preference is to leave them all off except for Show shadows under mouse pointer and Show window contents while dragging Προτίμησή μου είναι να τους αφήσουν εκτός από όλα τα εκτός Δείτε σκιές υπό δείκτη του ποντικιού και Παρουσίαση παράθυρο περιεχόμενο κατά τη μετακίνηση --------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------- Increasing System Performance Η αύξηση της απόδοσης του συστήματος If you have 512 megs or more of memory, you can increase system performance Αν έχετε 512 megs ή περισσότερες από μνήμης, μπορείτε να αυξήσει την απόδοση του συστήματος by having the core system kept in memory. από το κεντρικό σύστημα που διατηρούνται στη μνήμη. Start Regedit Start Regedit Go to HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementDisablePagingExecutive Πηγαίνετε στο HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementDisablePagingExecutive Set the value to be 1 Ορίστε την τιμή σε 1 Reboot the computer Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή --------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------- Increasing File System Caching Αύξηση File System Caching To increase the amount of memory Windows will locked for I/O operations: Για να αυξηθεί το ποσό της μνήμης του Windows θα κλειδωθεί για I / O εργασίες: Start Regedit Start Regedit Go to HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management Πηγαίνετε στο HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Διαχείρισης Edit the key IoPageLockLimit Επεξεργασία των βασικών IoPageLockLimit ----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------- Resolving Inability to Add or Remove Programs Η επίλυση Αδυναμία Προσθαφαίρεση προγραμμάτων If a particular user cannot add or remove programs, there might be a simple registry edit neeed. Εάν ένας συγκεκριμένος χρήστης δεν μπορεί να προσθέσετε ή να καταργήσετε προγράμματα, ενδέχεται να είναι ένα απλό μητρώο επεξεργαστείτε neeed. Go to HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesUninstall Πηγαίνετε στο HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesUninstall Change the DWORD NoAddRemovePrograms to 0 disable it Αλλάξτε την τιμή DWORD NoAddRemovePrograms να απενεργοποιήσει 0 4096 - 32megs of memory or less 4096 - 32megs της μνήμης ή λιγότερο 8192 - 32+ megs of memory 8192 - 32 + megs της μνήμης 16384 - 64+ megs of memory 16384 - 64 + megs της μνήμης 32768 - 128+ megs of memory 32768 - 128 + megs της μνήμης 65536 - 256+ megs of memory 65536 - 256 + megs της μνήμης me metafrasei elpizw na boithisei:sHa_thumbgoodjob:
 7. Λίστα κωδικών vB link: http://my.math.upatras.gr/misc.php?do=bbcode βοηθηματα για σχεδων ολες τις γλωσσες Προγραματισμου.. link: http://www.greekcoders.gr/tutorials.php Εργαστηριο Τεχνολογια Μετρησεων..VB se PDF link http://www.ee.teihal.gr/labs/techno/private/uploads/VB_part_1.pdf. Elpizw na boithithikan kapia atoma pou asxolounte me to athlima egw akoma to psaxno:loco:
 8. opios ta xreiazete se anglika as mou pei na kano angliko post.:sHa_thumbgoodjob:
 9. egw exo forthnet alla den eimai Athina eimai Drama opote den kserw pws pate ekei kato:sHa_biggrin: edw pantos uparxoune meres pou fusaei kai uparxoune meres pou pefti k to duktio opote skepsou to kala...
 10. Για να επιταχυνθεί η ταχύτητα του σκληρού σας δίσκου Αυτή η συμβουλή συνιστάται μόνο εάν έχετε 256MB RAM ή μεγαλύτερο. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Run Run SYSEDIT.EXE από την εντολή. 1. Αναπτύξτε το αρχείο System.ini παράθυρο. 2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω σχεδόν στο τέλος του αρχείου μέχρι να βρείτε μια γραμμή που ονομάζεται [386Enh]. 3. Πατήστε Enter για να κάνει μια κενή γραμμή, και σε αυτή τη γραμμή γραψτε Irq14=4096 Σημείωση: Αυτή η γραμμή με κεφαλαία γράμματα! 4. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο, στη συνέχεια επιλέξτε Αποθήκευση. 5. Κλείστε sysedit και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. 6. Ολοκληρώθηκε. Ταχεία βελτίωση θα παρατηρήσατε, αφού ο υπολογιστής κανει επανεκινιση. Ενημέρωση: Η βελτίωση της ταχύτητας είναι πλέον ορατές με δίσκους IDE. Ωστόσο υπάρχουν αναφορές ότι αυτή η τσιμπιά ειναι επίσης καλή για SCSI δίσκους. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται να βλάψει το σύστημά σας, οπότε γιατί να μην το δοκιμάσετε μόνοι σας. Εμενα παντος μου εκανε σιμαντικη δουλεια.:sHa_runaround::sHa_thumbsup2:
 11. Πάνω από 90% οι υπολογιστές σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν Windows ... και ως εκ τούτου, ένα άλλο τέχνασμα. Αλλά ξέρεις ότι το 20% του εύρους ζώνης σας στο διαδίκτυο είναι δεσμευμένο από την Microsoft...? Χρήσεις των Reserved Bandwidth Αυτόματες ενημερώσεις των Windows στηρίζονται σε αυτό το εύρος ζώνης που προορίζεται. Γρήγορη φόρτωση Microsoft Websites. Αποστολή Εκθέσεις λάθους. Online Βοήθεια υποστήριξη στο Microsoft Office. Αλλά αυτό μπορεί να επιστραφεί πίσω ... Η λύση: ** Έναρξη>> Εκτέλεση ** Πληκτρολογήστε gpedit.msc ** Αυτό ανοίγει το Policy Editor ** Τώρα,Πολιτική Τοπικού υπολογιστή >>Διαμόρφωση υπολογιστή ** Στη συνέχεια, Διοικητική Πρότυπα>> Δίκτυο ** Τώρα, κάντε κλικ για Πακέτα QOS Scheduler. ** Τώρα,στην δεξιά πλευρά ** διπλό Click αποκλειστικότητα Όριο εύρους ζώνης ** Τώρα στην Καρτέλα Ρύθμιση Λέει: δεν έχει ρυθμιστεί Στην Πραγματικότητα Η Καρτέλα Εξηγήστεις λέει ("By default) "Εξ 'ορισμού Πακέτα Scheduler. όρια του συστήματος με το 20% τοις εκατό του εύρους ζώνης μιας σύνδεσης " ** Συνεπώς, για την Καρτέλα Ρύθμιση επιλέξτε Ενεργοποιημένο ** Τώρα, αλλαγή Bandwidth όριο (%) σε 0 (μηδέν) ** Κάντε κλικ στο OK! Restart to pc sas kai Enjoy :sHa_thumbgoodjob: opios thelei to thelei kai sta angglika as mou kanei ena pm. euxaristw
 12. ok ok to brika CODE CODE apo to menu k bazo mesa to link. den to iksera.
 13. sry eimai psarakas edw :sFun_yoohoo::sFun_yoohoo: pws na bazw kapia link an mporeis na mou eksigiseis me enan aplo tropo parakalw. thx

Σχετικα με το shopforum.gr

Shopforum.gr: Η πρώτη κοινότητα καταναλωτών για ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών όσον αφορά τις αγορές καθώς, και την αξιολόγηση των προϊόντων / υπηρεσιών που έχουν αγοράσει ήδη τα μέλη της.

Ακολουθήστε μας

Facebook

Τελευταία tweets

Διαφήμιση

×